VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Theo Chúa Để Làm Gì?

Mác 1:14-20
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/1/2015; P: 2/2/2015; 547 xem 7 lưu
Xem lần cuối 0.93 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 1.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.01 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nếu Chúa Chẳng Tiếc (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)6
2Tình Chúa Bao La (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Sự Bình An Vĩnh Cửu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Cách Chúa Liên Hệ Với Chúng Ta (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Không Quên Ân Huệ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.