VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Đức Tin Bền Đỗ (Phần 4)

Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/8/2015; 408 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/21/2020 15:26:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.


SốKhách từMới xem
1, France28325.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)41
2Ngạc Nhiên (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Đắc Thắng Nhờ Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
4Báp Têm Trong Đức Thánh Linh Và Nói Tiếng Lạ - Cởi Bỏ Thành Kiến Để Tiếp Nhận (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Chúa Sẽ Sai Ai? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.