VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Đức Tin Bền Đỗ (Phần 4)

Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/8/2015; 390 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.34 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Ân Ðiển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.44 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới, Người Mới, Áo Mới! (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Đức Tin Bền Đỗ (Phần 4) (Mục Sư Mã Phúc Thạch)1
3Tầm Nhìn Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
4Một Hội Thánh Sống Động (Mục Sư Trần Thiện Tri)1
5Người Cha Nhân Từ (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.