VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Giúp Nhau Đến Gần Với Tình Người

Giúp Nhau Đến Gần Với Tình Người

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47; Phi-líp 2:1-4
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 737 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/8/2019 22:58:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, , US870.70 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiếng Hát Thiên Binh (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Danh Hiệu Cứu Chúa - Đức Chúa Trời Quyền Năng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Người Được Gọi (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Mùa Xuân, Nghĩ Về Tuổi Trẻ Với Hiện Tại Và Tương Lai (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)1
5Hiểu Biết Các Ân Tứ Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.