VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Giúp Nhau Đến Gần Với Tình Người

Giúp Nhau Đến Gần Với Tình Người

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47; Phi-líp 2:1-4
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 736 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1.94 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, , US0.94 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sụp Đổ (Mục Sư Trương Trung Tín)4
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Bịnh Và Tôi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Hôn Nhân Và Gia Đình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Người Chết Nói Chuyện (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.