VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Kiên Trì Cầu Nguyện

Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 606 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/24/2020 17:17:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.