VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Kiên Trì Cầu Nguyện

Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 561 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/23/2020 11:40:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 18.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 18.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1, , US17130.40 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)13
2Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)7
3Vững Vàng Giữa Bất An (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
4Những Ngày Tháng Phước Hạnh Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Sự Tiếp Trợ Trong Cơn Khủng Hoảng (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.