VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Giá Trị Của Sự Ban Cho Và Nhận Trong Tình Yêu

Pastor John Altfeltis
C:2/15/2015; 295 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 7:35:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Ngày Tình Yêu.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US4005.19 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trả Đủ Ngày Cuối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
2Người Theo Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Phân Xử Tranh Chấp (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Đừng Vô Hiệu Hóa Ơn Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Lý Do Để Hiệp Một (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.