VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Giá Trị Của Sự Ban Cho Và Nhận Trong Tình Yêu

Pastor John Altfeltis
C:2/15/2015; 268 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/21/2019 12:37:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Ngày Tình Yêu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US6416.00 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Chăn (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Đấng Yên Ủi & Thần Lẽ Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Giữ Mình Thánh Sạch (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Đáng Nên Thánh Và Tin Kính (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Xóa Bỏ Khoảng Cách (Mục Sư Hứa Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.