VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Giá Trị Của Sự Ban Cho Và Nhận Trong Tình Yêu

Pastor John Altfeltis
C:2/15/2015; 268 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.81 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Ngày Tình Yêu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.86 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
2Ngươi Còn Thiếu Một Điều (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
3Đo Áp Huyết (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Từ Khiêm Hạ Đến Tôn Cao (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Động Tình Tham Muốn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.