VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Quện Chặt Trong Tình Yêu Chúa

2 Cô-rinh-tô 5:14-15
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 348 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 23:23:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle.


SốKhách từMới xem
1, , US217.38 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tấm Lòng Cho Chúa (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
2Chúa Về Trời (Mục Sư Lê Văn Thái)1
3Sự Thương Xót (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Yêu Như Chúa Yêu (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Làm Chủ sự Lo Lắng (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.