VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Vác Thập Tự

Ma-thi-ơ 10:34-42
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 1469 xem 22 lưu
Xem lần cuối 22.07 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành San Bernardino, Vua Của Lời Hứa (Phúc Âm Ma-thi-ơ), Thừa Sai Nhà Vua.


SốKhách từMới xem
1Branford, CT, US22.07 phút
2, France49.32 phút
3Ashburn, VA, US68.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Yêu Chúa Thế Nào Mới Phải (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
2Cảnh Tượng Trái Ngược (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Đồng Hành Với Chúa Trong Năm Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Hết Lòng Mà Làm! Làm Gì? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Vác Thập Tự (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.