VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Habitual Obedience Out Of Love

1 Ti-mô-thê 4:7; 1 Giăng 2:3-6; Ê-phê-sô 5:1-2; Rô-ma 6:12-14; Rô-ma 8:12-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/22/2015; 203 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 1:47:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Ti-mô-thê 4, 1 Giăng 2, Ê-phê-sô 5, Rô-ma 6, Rô-ma 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Ti-mô-thê 4, 1 Giăng 2, Ê-phê-sô 5, Rô-ma 6, Rô-ma 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US3020.82 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nguồn Lợi Lớn (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Niềm Vui Giữa Lao Khổ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Hội Thánh Kiểu Mẫu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Được Chọn Bởi Đức Chúa Trời (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.