VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Habitual Obedience Out Of Love

1 Ti-mô-thê 4:7; 1 Giăng 2:3-6; Ê-phê-sô 5:1-2; Rô-ma 6:12-14; Rô-ma 8:12-13
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/22/2015; 236 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 18:32:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Ti-mô-thê 4, 1 Giăng 2, Ê-phê-sô 5, Rô-ma 6, Rô-ma 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Ti-mô-thê 4, 1 Giăng 2, Ê-phê-sô 5, Rô-ma 6, Rô-ma 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, Russian Federation848.97 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
2Chúa Muôn Xuân (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)4
3Trung Thành Với Chúa (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
4Mất Điều Quý Nhất (Mục Sư Lê Văn Thái)3
5Theo Đuổi Và Yêu Mến Chúa (Andrew Le)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.