VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Chúa Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Thi-thiên 23; Giăng 10:11-18
Pastor Michael Faber
C:3/1/2015; 594 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2020 14:57:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 23, Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 23, Giăng 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Gieen, Germany8413.73 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tôi, Bạn Tôi, Và Đức Chúa Trời Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Phục Sự Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Lời Dạy Bảo Của Cha (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
4Hãy Yêu Kẻ Lân Cận Như Mình (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2
5Nhen Lại Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.