VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Chúa Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Thi-thiên 23; Giăng 10:11-18
Pastor Michael Faber
C:3/1/2015; 534 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 6:52:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 23, Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 23, Giăng 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4678.41 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hành Trình Đến Sự Sống Đời Đời (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)12
2Lời Hứa Cho Người Được Chọn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Vườn Ê-đen Hiện Đang Ở Đâu? (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Làm Điều Tốt Cho Chúa (Mục Sư Trương Văn Sáng)1
5Tội Lỗi, Hình Phạt, Và Ân Sủng (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.