VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Summer Photo

Chúa Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Thi-thiên 23; Giăng 10:11-18
Pastor Michael Faber
C:3/1/2015; 791 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/15/2022 5:27:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 23, Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 23, Giăng 10.

Website, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.