VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Cộng Đồng Đức Tin Sống Động Được Mạnh Mẽ

Phi-líp 1:9-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/24/2016; P: 7/27/2016; 486 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 11:5:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 1.

Trong Đời Sống (Phúc Âm Mác).


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US8641.97 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tận Hưởng Tự Do Trong Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
2Trọn Đời Biết Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Điều Quan Trọng Sau Phục Sinh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Vác Cây Thập Tự (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Ân Điển Thiên Thượng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.