VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Làm Theo Ý Chúa (Bài 7)

Ma-thi-ơ 7:21-23
Mục Sư Mai Tấn David
C:7/24/2016; P: 7/29/2016; 697 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 11:3:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France589.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)6
2Vững Vàng Giữa Bất An (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
3Tôn Kính Đạo Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Đối Phó Với Bịnh Dịch Covid-19 (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2
5Đừng Sợ, Hãy Gọi 911 (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.