VietChristian
VietChristian
nghe.app

Phước Thiên Thượng

Phước Thiên Thượng

Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Lê Văn Thái
C:7/24/2016; P: 7/29/2016; 1905 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 8:49:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Ân Phúc Vô Hạn (thư Ê-phê-sô).


SốKhách từMới xem
1, , US1678.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Lưng Thắt Sẵn, Đèn Thắp Sáng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Nắm Quyền Kiểm Soát Tâm Trí Của Bạn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Đẹp Ý Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Sự Khác Nhau Giữa Con Cái Và Tôi Tớ/Kẻ Làm Thuê (Mục Sư Chương Thanh Lâm)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.