VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Nhìn Xem Đấng Đã Chịu Treo Lên Để Được Sống

Giăng 3:13-31
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 442 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/17/2019 5:31:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1, Thailand3948.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)4
2Sống Khôn Ngoan (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
3Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
5Người Bịnh Cần Thầy Thuốc (Mục Sư Đỗ Đình Song)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.