VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

1 Sa-mu-ên 16:1-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/5/2017; P: 2/8/2017; 1115 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/20/2020 19:11:35
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US6379.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)40
2Tin nên công bố (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Bí Quyết Thỏa Lòng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Kiêng Ăn Để Xuyên Phá (II) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.