VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

1 Sa-mu-ên 16:1-13
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/5/2017; P: 2/8/2017; 1130 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.70 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Sa-mu-ên 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Sa-mu-ên 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.75 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)26
2Ví Bằng Chúa Muốn, Và Ta Còn Sống (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
3Đời Này Chỉ Là Tạm Mà Thôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
4Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Ngày Biệt Riêng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.