VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Đi Theo Tiếng Gọi

Đi Theo Tiếng Gọi

Sáng-thế Ký 12:1-5
Mục Sư Trần Quốc Hùng
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 1201 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 18:50:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US9037.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiếng Nói Sau Cùng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Ôn Cố Tri Tân (Ông Trương Anh)2
3Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Việc Làm (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
4Làm Tỉnh Hồn Nhau (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Bắt Chước (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.