VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Khi Cái Chết Đến Bất Ngờ

Khi Cái Chết Đến Bất Ngờ

Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/22/2015; P: 3/27/2015; 2474 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 17:3:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Dụ Ngôn của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam2310.73 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Phân Biện (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)2
2Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Những Giá Trị Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Con Đường Sa Mạc (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Khao Khát Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.