VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Khi Cái Chết Đến Bất Ngờ

Khi Cái Chết Đến Bất Ngờ

Lu-ca 12:13-21
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/22/2015; P: 3/27/2015; 2509 xem 21 lưu
Xem lần cuối 0.55 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Dụ Ngôn của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vô Thường Theo Quan Điểm Thánh Kinh (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Thách Thức Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2
3Ba Điều Còn Lại (Mục Sư Nguyễn Văn Ba)2
4Một Vụ Kiện (Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư)2
5Xin Phúc Đáp (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.