VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Phước Ở Bên Trong

Sáng-thế Ký 12:3; Rô-ma 12:14; Ê-phê-sô 3:8-12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:2/5/2017; P: 2/8/2017; 528 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 1:1:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 12, Rô-ma 12, Ê-phê-sô 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 12, Rô-ma 12, Ê-phê-sô 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore1483.40 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gương Sáng Người Cha Đồng Đi Với Chúa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
2Hãy Đến Xem (Mục Sư Trần Thiện Tri)3
3Liên Kết Trong Giao Ước (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
4Tiếng Nói Sau Cùng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Ôn Cố Tri Tân (Ông Trương Anh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.