VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Kết Quả Của Ngày Lễ Ngũ Tuần

Công-vụ các Sứ-đồ 2:44-47
Mục Sư Ngô Việt Tân
C:3/23/2000; 2311 xem
Xem lần cuối 1.56 giây
Đọc   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Phục Hưng Tâm Linh, Lễ Ngũ Tuần.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.