VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Bịnh Và Tôi

Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/29/2015; P: 4/3/2015; 2102 xem 22 lưu
Xem lần cuối 6/10/2019 13:59:57
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Brooklyn, NY, US8730.75 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bảy Lý Do Khiến Lời Cầu Nguyện Thiếu Linh Nghiệm (Mục Sư Ngô Việt Tân)2
2Thần Của Chúa Đến (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Mất Lại Được (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Lời Cuối (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Thanh Tẩy Cho Sự Đổi Mới Cá Nhân (Mục Sư Dave Holden)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.