VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện
Winter Photo

Tảng Đá Được Lăn Khỏi Cửa Mộ

Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/5/2015; 508 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2022 0:49:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.