VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Tảng Đá Được Lăn Khỏi Cửa Mộ

Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/5/2015; 347 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.56 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Seattle, WA, US0.61 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Làm thế nào để liên hệ với người khác cách khôn ngoan thông sáng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Tin Mừng Cho Muôn Dân (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
4Đức Tin Trên Đất Khách Quê Người (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Đến Với Tội Nhân (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.