VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Nâng Lên Bởi Tình Yêu

Giăng 3:14-16
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:4/5/2015; 337 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/14/2019 0:45:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US14882.76 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)6
2Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
3Tìm Gì Trong Đời? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Giữ Đạo Chân Thật (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.