VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Vì Chúa Phục Sinh

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 402 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 21:35:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam127.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)4
3Sống Khôn Ngoan (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
4Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Gặp Chúa Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.