VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Người Vừa Chết Thấy Gì

Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 1935 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/20/2019 10:39:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4705.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Sống Vinh Quang (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Nới rộng đời sống cho mùa gặt (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Đóng Cửa Này Chúa Mở Cửa Khác (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Ý Nghĩa Lễ Tiệc Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.