VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Người Vừa Chết Thấy Gì

Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 1884 xem 22 lưu
Xem lần cuối 5/21/2019 23:23:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US1284.40 phút
2Union City, CA, US1284.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Gìn Giữ Mái Ấm (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
4Đừng Ngã Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
5Kết Quả Cho Chúa (Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.