VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Người Vừa Chết Thấy Gì

Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 1951 xem 22 lưu
Xem lần cuối 12/9/2019 1:16:20
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US591.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tận Hưởng Tự Do Trong Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
2Hãy Ở Trong Christ (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
3Sự Cầu Nguyện (Mục Sư Hồ Thế Nhân)1
4Không Thể Nào Quên Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Tôi Là Ánh Sáng (Mục Sư Lê Phước Thiện)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.