VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Ngài Sống Lại Rồi

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Đoàn Dũng
C:4/5/2015; P: 4/8/2015; 938 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/18/2019 20:30:19
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2245.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)7
2Hết Sầu Khổ (Mục Sư Lâm Văn Minh)5
3Sự Cứu Rỗi Và Đời Môn Đồ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)4
4Đừng Để Bị Kinh Thường (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Chữa Lành Đời Sống Đau Khổ (Pastor Hồ Long)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.