VietChristian
VietChristian
svtk.net

Xin Chúa Mở Mắt Con

Xin Chúa Mở Mắt Con

Thi-thiên 119:18; Giăng 14:26; Giăng 16:13; Ê-phê-sô 1:17-18
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/12/2015; P: 4/15/2015; 1246 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 11:46:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 119, Giăng 14, Giăng 16, Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 119, Giăng 14, Giăng 16, Ê-phê-sô 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, France1181.24 phút
2Roubaix, France1192.77 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tin Lành Là Gì? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
2Sáu Cái Ấn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Làm Việc Tốt Cho Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Ngôi Lời Đã Đến (Mục Sư Huỳnh Thiên Trung)1
5Sự Hòa Thuận Trong Hội Thánh (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.