VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Xin Chúa Mở Mắt Con

Xin Chúa Mở Mắt Con

Thi-thiên 119:18; Giăng 14:26; Giăng 16:13; Ê-phê-sô 1:17-18
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/12/2015; P: 4/15/2015; 1243 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.73 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 119, Giăng 14, Giăng 16, Ê-phê-sô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 119, Giăng 14, Giăng 16, Ê-phê-sô 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, , US0.78 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Có Thể Dùng Bạn Không? (Mục Sư Ngô Đình Can)3
2Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Ta Là Gốc Nho Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tiền Bạc và Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Cách Chúa Định Tội (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.