VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Sứ Điệp Sau Lễ Phục Sinh

Giăng 20:19-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/12/2015; P: 4/15/2015; 654 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/27/2020 9:42:34
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 20.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US11494.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)14
2Nên Làm Gì Trong Hoàn Cảnh Hiện Tại? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
3Vững Vàng Giữa Bất An (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
4Ngày Chúa Giê-xu Trở Lại (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Những Ngày Tháng Phước Hạnh Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.