VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Sẵn Sàng Chờ Đón Chúa

Sẵn Sàng Chờ Đón Chúa

Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/12/2015; P: 4/16/2015; 1686 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 3:3:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Dụ Ngôn của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1, , US83.57 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sụp Đổ (Mục Sư Trương Trung Tín)3
2Chúa Của Sự Xuyên Phá (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)3
3Giáng Sinh: Chúa Đến Cùng Bạn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Từ Chê Bai Đến Đầu Phục (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Người Dọn Đường (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.