VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Huyết của Đức Chúa Jêsus rửa sạch tội của chúng ta

Mục Sư Trần Hữu Thành
C:3/23/2000; 741 xem
Xem lần cuối 4.31 giây
Đọc  Chia sẻ

SốKhách từMới xem
1, , US3.33 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)19
2Tín Đồ Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Bọn Lính Nhạo Báng Chúa (Mục Sư Ngô Đình Can)3
4Rúng Động (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
5Những Ngày Tháng Phước Hạnh Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.