VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Đức Chúa Giê-xu Là Ai?

Giăng 1:1-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/19/2015; P: 4/22/2015; 516 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/13/2019 22:32:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1631.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Sống Thỏa Vui Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Tinh Thần Giáng Sinh: Hy Vọng (Mục Sư Nguyễn Văn Lý)1
4Vì Ai (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Người Vừa Lòng Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.