VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Chúa Làm Ơn Đến Ngàn Đời

2 Sa-mu-ên 7:1-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/19/2015; P: 4/22/2015; 2108 xem 24 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 8:55:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 7.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam3221.94 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm Vui Mừng Lớn Lao Nhất (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Sự Kêu Gọi Phục Vụ (Mục Sư Chương Thanh Lâm)3
3Để Tưởng Nhớ Người (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Đoàn Tụ Gia Đình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Vì Chúa Đến Bất Ngờ (Mục Sư Trần Trọng Luật)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.