VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mất Điều Quý Nhất

Mất Điều Quý Nhất

Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/26/2015; P: 5/1/2015; 2018 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/23/2019 3:2:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Dụ Ngôn của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US748.13 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Giê-xu Về Quê Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Đức Tin Đi Qua Cơn Đỏ Lửa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Giăng Báp-tít (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
4Biết Mình Hết Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Lại Gần và Theo Kịp (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.