VietChristian
VietChristian
httl.org

Mất Điều Quý Nhất

Mất Điều Quý Nhất

Lu-ca 14:15-24
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/26/2015; P: 5/1/2015; 2016 xem 18 lưu
Xem lần cuối 0.56 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Dụ Ngôn của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.61 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Lớn Chuyện Nhỏ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Đáp Lại Ân Điển Chúa (Mục Sư Hồ Khắc Đàm)2
3Bền Lòng Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Nếu chúng ta nín lặng đá sẽ kêu lên! (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Thời Kỳ Cuối Cùng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.