VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Cha Mẹ Và Con Cái

Ê-phê-sô 6:1-2; 2 Cô-rinh-tô 12:14b
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 515 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/12/2017 8:45:14
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 6, 2 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 6, 2 Cô-rinh-tô 12.

Liên Lạc Tác Giả, Vietnamese Grace Baptist Church, Ngày Từ Mẫu.


SốKhách từMới xem
1, Germany9344.91 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nghe Đi Nghe Lại (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)5
2Năng Lực Đễ Bay Cao (Mục Sư Lê Thanh Liêm)5
3Tống Cựu, Nghinh Tân (Mục Sư Hồ Bình Minh)5
4Đạo Làm Con (Mục Sư Lê Văn Thái)4
5Sống Vượt Trên Bão Tố Cuộc Đời (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng