VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Đức Thánh Linh, Đấng Ở Trong Chúng Ta

Giăng 16:1-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/17/2015; P: 5/19/2015; 946 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/20/2020 13:36:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.