VietChristian
VietChristian
httl.org

Đồng Bạc Lạc Mất

Đồng Bạc Lạc Mất

Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1779 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 3:33:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Dụ Ngôn của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US4772.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Chúa Ngự Trong Giới Hạn Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Sống Cho Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Uy quyền được ủy nhiệm (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Hai giai đọan của sự Chúa tái lâm (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.