VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Đồng Bạc Lạc Mất

Đồng Bạc Lạc Mất

Lu-ca 15:8-10
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1805 xem 20 lưu
Xem lần cuối 0.56 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp San Diego, Dụ Ngôn của Chúa Giê-xu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.61 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bát Phúc Lâm Môn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Một Gương Sống Đức Tin Và Trung Tín (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
3Đồng Hành Với Chúa Trong Năm Mới (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Đóng Cửa Để Ma Quỷ Không Thể Tấn Công - Thiếu Tin Cậy Chúa (Phần 4) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Biết Mình Thiên Vị (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.