VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Việc Chúa Sẽ Làm

Ê-sai 43:11-21
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 655 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 15:40:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 43.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 43.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam San Jose.


SốKhách từMới xem
1, France1019.42 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)33
2Tôi Đã Viết Xuống Dòng Nhật Ký Sau Cùng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Thách thức về kinh nghiệm phòng cao
Kinh nghiệm phục hưng (P2)
(Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)
2
4Chúa Giê-xu Là Con Đường Sự Sống (Mục Sư Hồ Vũ)2
5Lợi Dụng Thì Giờ (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.