VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Nhớ Lại Vợ Của Lót

Lu-ca 17:32
Mục Sư Ngô Đình Can
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 640 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/16/2020 22:20:35
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 17.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Memphis.


SốKhách từMới xem
1, China10571.97 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đắc Thắng Hay Sống Sót (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)3
2Phần Thưởng Của Người Hầu Việc Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
3Ngôn Ngữ Của Nước Mắt (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Gặp Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Đức Tin Vận Hành Như Thế Nào (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.