VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Đấng Chăn Hiền Lành

Đấng Chăn Hiền Lành

Thi-thiên 23
Pastor Lesly Joseph
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 573 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/6/2019 5:43:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, , US4756.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trọn Đời Biết Ơn Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Tiếng Hát Thiên Binh (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Danh Hiệu Cứu Chúa - Đức Chúa Trời Quyền Năng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Ba Lời Khuyên Quan Trọng (Mục Sư Đinh Văn Tư)1
5Tạ Ơn Chúa Trong Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.