VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Đấng Chăn Hiền Lành

Đấng Chăn Hiền Lành

Thi-thiên 23
Pastor Lesly Joseph
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 573 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.13 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, , US0.14 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Tại Sao Tôi Cần Lời Chúa? (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
3Đầu Phục Thay Vì Tự Điều Khiển (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Con đường dẫn đến nhà quyền năng của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Ô-bết Ê-đôm, Ngôi Nhà Thờ Phượng Chân Chính (Mục Sư Trần Quang Tuấn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.