VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Đấng Chăn Hiền Lành

Đấng Chăn Hiền Lành

Thi-thiên 23
Pastor Lesly Joseph
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 579 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.33 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 23.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.35 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nếu Không Tìm Sao Có Thể Thấy (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Sống Đạo (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Đêm Huyền Diệu (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Người Tin Chúa Và Vấn Đề Tội Lỗi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Món Quà Quý Nhất Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.