VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Làm Thể Nào Để Dự Phần Phục Vụ Chúa?

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 504 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 19:24:10
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 5.


SốKhách từMới xem
1, France8295.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hội Thánh Hiệp Một (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
3Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Đức Tin Của Những Người Chăn (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Bản Tính Đức Chúa Trời - Ân Điển - Tiếp Trợ Mới Nhu Cầu (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.